By Jacky Semaina is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die verwerkt worden
By Jacky Semaina verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar dienst en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op deze website
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Deze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan er niet gecontroleerd worden of een bezoeker jonger of ouder is dan 16 jaar. Ouders worden dan ook aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden er persoonsgegevens verwerkt By Jacky Semaina verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen of diensten bij je af te leveren
- Om jouw gedrag op de website te analyseren en daarmee haar website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Hoelang persoonsgegevens bewaard worden
By Jacky Semaina bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Er wordt een bewaartermijn van één jaar voor persoonsgegevens gehanteerd om indien nodig de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
By Jacky Semaina verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. By Jacky Semaina blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
By Jacky Semaina gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. By Jacky Semaina gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeurinsstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst zij cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan deze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door  By Jacky Semaina en heb je het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar byjackymijling@outlook.com. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage is gedaan, wordt er geacht een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter 
bescherming van je privacy. By Jacky Semaina zal zo snel mogelijk reageren op jouw bericht.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden
By Jacky Semaina neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met byjackysemaina@outlook.com.





Privacyverklaring

Foto's door By Jacky Semaina

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden